จำนวนบุคลากรที่ส่งรายชื่อเข้ารับวัคซีน

1871

ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
(ยังไม่รับเข็มที่ 2)

1326

ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
.

355

ไม่ประสงค์ฉีด/
ขอรับวัคซีนทางเลือก

157

แนวโน้มการจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรในสังกัด

จากการจัดสรรวัคซีนให้ทั้งหมด 6 รอบ

สถิติการรับวัคซีนของบุคลากร

-

© , made with by นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่หล่อที่สุดในจักรวาล